Congresses (13)


Kongres Društva medicinskih sestara i tehničara školske i sveučilišne medicine

DANI RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

44. SINDIKALNO SPORTSKI SUSRETI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE 2024. APARTMANSKO NASELJE MEDENA, Trogir, 12.-16.06.2024.

POSEBNOSTI SKRBI ZA OSOBE SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU „Step by step“

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA OTOCIMA I RURALNIM PODRUČJIMA

2. Hrvatski kongres medicine životnog stila s međunarodnim sudjelovanjem "Od teorije do prakse"